To travel is to live

Đời buồn quá. Phải vui lên *hếch mũi*. Sống thêm mấy ngày thì ngỡ ngàng phát hiện ra, đời vui lắm, muốn buồn cũng ứ được xD

= 3 = Cái chính vẫn là che bụng mỡ ~
  • 28 January 2014
  • 149